O společnosti

Společnost VIG ND, a.s. (dříve V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s.) byla v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze zapsána dne 20. 8. 2010. Členy představenstva a dozorčí rady společnosti najdete v příslušných sekcích.

Proces snížení ZK společnosti – Veřejný návrh smlouvy zveřejněný 21. 10. 2015

Oznámení o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné

Výzva vlastníkům cenných papírů k převzetí hromadné akcie

Základní identifikační údaje

VIG ND, a.s.
Společnost VIG ND, a.s. je součástí mezinárodního koncernu Vienna Insurance Group.
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 16 429.
Výše upsaného a splaceného základního kapitálu činí 2 391 000 000 Kč.

Adresa

Pobřežní 665/21
186 00 Praha 8

IČ/DIČ

24725960/CZ24725960

Kontaktní telefon

+420 956 421 111
+420 956 451 111

Představenstvo

  • předseda představenstva: Ing. Jaroslav Suk
  • člen představenstva: Ing. Luděk Marek
  • člen představenstva: Ing. Vít Rozsypal

Dozorčí rada

  • předseda dozorčí rady: RNDr. Petr Zapletal, MBA
  • člen dozorčí rady: Ing. Jaroslav Besperát
  • člen dozorčí rady: Gary Wheatley Mazzotti

Valná hromada

Výroční zpráva společnosti za rok 2013

Výroční zpráva společnosti za rok 2014

Výroční zpráva společnosti za rok 2015

 

VIG ND, a.s.
Pobřežní 665/21
186 00 Praha 8

e-mail: info@mainpointkarlin.cz
Tel.: +420 956 421 121
Fax: +420 956 449 000

Jak se k nám dostanete:

© 2012 VIG ND, a.s.

Web design: Actum/G2 s.r.o.