O budově

Výstavba nové centrály VIG ČR byla zahájena podpisem smlouvy v listopadu 2009. Budovu projektovala renomovaná architektonická kancelář DaM. Záměrem bylo vybudovat nejen přátelské a příjemné prostředí pro zaměstnance a návštěvníky, ale z mnoha pohledů rovněž výjimečnou budovu „s osobností“. Důraz byl kladen na minimalizaci energetické náročnosti i vlivu na životní prostředí. Originálně jsou řešeny i vnitřní prostory, kromě komfortně vybavených zázemí včetně stravovacího zařízení, odpočinkových prostor i kaváren jsou doplněny i originálními prvky, jako je galerie pro sbírku uměleckých děl Kooperativy. V budově pracuje 1 200 zaměstnanců Kooperativy a České podnikatelské pojišťovny.

Základní informace

Podívejte se na projekt nejlepší kancelářské budovy světa roku 2011 v číslech a datech.

Budova je 36,5 m vysoká a během stavby bylo odvezeno 64 000 m3 zeminy. Na nosnou konstrukci bylo použito 18 919 m3 betonu a 2 573 tun oceli. Celkem bylo položeno 256 km silnoproudých kabelů 42 různých typů. Opláštění budovy tvoří přes 1 500 oken. Počet parkovacích míst je 308.

Počet podlaží 10 NP + 3PP
Celková užitná plocha 36 000 m²
Kancelářská plocha 22 000 m²
Pracovní místa 1 200
Parkovací místa v garážích 308

Technologie

Použití nových technologií, kladoucích důraz hlavně na ekologický provoz budovy, a vytvoření příjemného pracovního prostředí jsou hlavními prvky filozofie projektu Mainpoint Karlín.

Budova byla od samého začátku připravována s důrazem na ekologii, ekonomiku jejího provozu a nové technologie. Jednou z nich je proplachovací kanál v podzemí budovy. Budovou prochází potrubí o světlosti 1 200 mm, kterým teče Vltava z Těšnovského jezu do Libeňských doků. Tato technologie je využívaná pro chlazení budovy. Inteligentně je řešený také způsob zastiňování budovy či osvětlení vnitřních prostor, kdy se vyhodnocují teplotní a světelné parametry uvnitř pracovního prostoru. Světla automaticky reagují na přítomnost člověka na pracovišti a přiměřeně osvětlují pracovní prostor. Dešťová voda je pak využívaná pro automatickou zálivku zelených ploch v okolí budovy.

Zajímavosti

Chlazení budovy proplachovacím kanálem z Vltavy,
systém osvětlení pracovišť ovladatelnými stojacími lampami,
větrání pomocí otevíratelných oken,
pro stavbu budovy byla použita unikátní technologie litých betonových sloupů.
2 elektromobily Peugeot iOn,
4 elektrokola,
11 elektrických dobíjecích stanic v podzemních garážích,
tříděný odpad,
poslední ocenění Stavba roku viz leták MPK.

Informace z tisku

Přečtěte si rozhovor o budově Mainpoint Karlín s manažerem výstavby budovy a ředitelem Generálního sekretariátu Kooperativy Jaroslavem Sukem v magazínu Choice.

Rozhovor v magazínu Choice

Získaná ocenění

Budova nové centrály VIG ČR již stihla získat několik prestižních ocenění za architekturu a použité technologie.

Nová centrála VIG ČR získala několik významných cen za architekturu i za použité technologie. Je například první kancelářskou budovou v České republice, která obdržela nejvyšší hodnocení za úspornost budovy, ekologickou náročnost a vliv na okolí – LEED Platinum.

MIPIM Awards
nejlepší kancelářská budova světa 2011

MIPIM Awards

ARTN Best of reality
nejpodařenější stavba 2011

ARTN Best of reality

Certifikát – LEED Platinum
je hodnocení především za úspornost budovy, ekologickou náročnost a vliv na okolí.

V Evropě je takových staveb pouze 10, v České republice je centrála VIG ČR 1. budovou, která toto nejvyšší hodnocení získala.

Počtem 87 bodů z 110 možných se Centrála VIG ČR stala evropským premiantem.

Certifikát – LEED Platinum

International Property Awards
nejvyšší ocenění 5*

CIJ Awards Czech Republic
Best Office Development 2011

International Property Awards

Stavba roku 2012
Nominace na titul stavba roku 2012. Cena ministra prumyslu aobchodu za energetické rešení unikátní architektury.

Stavba roku 2012

Galerie

Budova Centrály VIG ČR - Galerie.

Okolo vnitřního atria budovy je umístěna unikátní galerie, kde je vystaven výběr z nejlepších děl umělecké sbírky Kooperativy od barokního umění po současnost. Část těchto uměleckých děl ze sbírky Kooperativy slouží ke krytí technických rezerv pojišťovny.

Galerie je zdarma otevřena pro veřejnost od úterý do neděle od 14:00 – 19:00 hodin. Prosíme návštěvníky o dodržování hygienických opatření a pokynů personálu Galerie. Pravidla vstupu

Do galerie se vchází veřejnými prostory vstupního lobby Kooperativy (ulice Pobřežní 21, Praha 8).

Prohlídku galerie si můžete zpříjemnit návštěvou kavárny, která se nachází před vstupem do galerie.

 

VIG ND, a.s.
Pobřežní 665/21
186 00 Praha 8

e-mail: info@mainpointkarlin.cz
Tel.: +420 956 421 121
Fax: +420 956 449 000

Jak se k nám dostanete:

© 2012 VIG ND, a.s.

Web design: Actum/G2 s.r.o.